Dariusz Nawrocki
Mail:  darken@open.com.pl
Komórka:  +48501022116

Miejsce spotkań:
Klub Psychiatryczny
ul. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Zapraszamy
co środę od 18.15 do 20.20.

Bywa, że:
Klub Fordon
ul. Bydgoska 23
85-790 Bydgoszcz

Zapraszamy
co czwartek od 18.00 do 20.00.

WIĘCEJ INFOMACJI NA FORUM